Hot!

Cara Menghilangkan Susah adalah dENGAN Bergembira

Tidak ada cara lain untuk menghilangkan kegundahan hati kecuali dengan bergembira.
Hilangkan susah dengan suka cita.
Hilangkan gamang dengan keyakinan akan masa depan.
Hilangkan putus asa dengan harapan pada Allah.
Hilangkan rasa minder dengan percaya diri

0 komentar:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.